Vigrum KonstForm ligger 7 km utanför Lidköping på gården Vigrum. Namnet Vigrum kan härledas i skrift till 1300-talet. Det vikingatida ordet vigrum, betyder "rum för envig" alltså stridsplats.

Här startade Tony Abrahamsson, i slutet på 1990-talet, företaget Vigrum KonstForm, ett företag som jobbar med design, konst och hantverk.

För våra olika verksamheter har vi använt oss av de byggnader som finns på gården. År 2009 öppnade vi konstantverksbutik i gårdens gamla vagnslider. Den inre miljön är bevarad med originaltak och ett synligt timmermanshantverk från slutet av 1800 talet.
År 2011 byggde vi vår restaurang, Vigrum Krog & Kafé, i den tidigare ladugården från mitten av 1800-talet. Delar av den ursprungliga byggnaden finns kvar i restaurangen och inredningen består främst av våra egendesignade möbler i såpad betong och oljad ek. I restaurangen har vi använt oss av rena material såsom träväggar målade med egen äggoljetempra och såpade betonggolv. Vintern 2018 stängdes restaurangen och butiken.

Hitta till oss...

Vigrum drivs av Tony och Agneta Abrahamsson.

Vigrum Mat & Konst, Hovby Vigrum, 531 92 Lidköping, 0762 - 14 83 23, 073 - 579 48 38, info@vigrum.com _______KARTA